Đăng nhập |
Bootstrap Slider

Hình minh họa

CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT 1. Về đối tượng không chịu thuế GTGT: a/ Hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản có gắn với công trình, kết cấu hạ tầng trên đất, máy móc thiết bị phương tiện vận tải thì phần giá trị công trình, kết cấu hạ tầng trên đất, máy móc thiết bị phương tiện vận tải phải chịu thuế GTGT. b/ Về thuế GTGT đối với hàng hóa NK của Cty cho thuê tài chính ký hợp đồng cho DN chế xuất thuê tài chính theo văn bản số 4463/BTC-TCHQ ngày 04/04/2016 của BTC. Trường hợp Cty cho thuê tài chính NK hàng hóa ...