Đăng nhập |
Bootstrap Slider

Hình minh họa

Microsoft thinks Windows 9 needs to be "deeply personal" to stay relevant in 2015http://www.winbeta.org/news/microsoft-thinks-windows-9-needs-be-deeply-personal-stay-relevant-201 ...

Hình minh họa

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn. Trong đó, có một số quy định sửa đổi, bổ sung về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoá đơn đó là: Đối với hành vi vi phạm về đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản, Nghị định đã sửa đổi mức phạt tiền từ mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng theo quy định trước đây, giảm xuốngcòn từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung mức phạt tiền đối với một số hành ...