Đăng nhập |
Tư vấn dịch vụ pháp lý

Đăng ký thành lập Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ Kế toán-Thuế

Dịch vụ Kế toán - Thuế mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Tư vấn

Hoạt động kinh doanh hiệu quả đồng thời vừa tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước là tiêu chí hàng đầu của Doanh nghiệp.

Tư vấn về thuế

Tư vấn cho các Doanh nghiệp về các Luật Thuế có liên quan như: Thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập Doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt...

Tư vấn quản trị tài chính

Tư vấn thiết lập và hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ , phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp và niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Ke toan

Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Vàng cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán- kiểm toán. Chúng tôi hiện có các gói dịch vụ kế toán sau

Tư vấn về thuế

Tư vấn cho các Doanh nghiệp về các Luật Thuế có liên quan như: Thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập Doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt

Tư vấn Thuế GTGT

Tư vấn quyết toán thuế GTGT cho các doanh nghiệp

Tư vấn phát triển phần mềm

Tư vấn phát triển phần mềm