Đăng nhập |
Một số chính sách thuế mới

Các chính sách thuế mới

Các chính sách thuế thay đổi từ 01/7/2016

7 thay đổi quan trọng về thuế từ 01/7/2016

Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn được sửa đổi, bổ sung

Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá đơn được sửa đổi, bổ sung

Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh