Đăng nhập |
Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014