Đăng nhập |
Kế toán tổng hợp

Thực hiện dịch vụ ghi sổ kế toán cho khách hàng

Sinh viên thực tập

Thực tập kế toán

Kế toán tổng hợp/Trợ lý kiểm toán

Thực hiện ghi sổ kế toán, đăng ký các thủ tục khác cho khách hàng
Tham gia thực hiện kiểm toán tại văn phòng khách hàng

KIỂM TOÁN VIÊN

Trưởng nhóm kiểm toán

Kế toán tổng hợp / Trợ lý kiểm toán

Đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Cần tuyển nhân viên Kế toán đảm nhiệm công tác dịch vụ kế toán.

Kiểm toán viên

Trưởng nhóm kiểm toán, phân công công tác, soát xét hồ sơ, làm báo cáo kiểm toán.

Trợ lý KTV

Cần tuyển gấp Trợ lý Kiểm toán, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính theo hướng dẫn của nhóm trưởng, báo cáo trực tiếp cho nhóm trưởng.

Kiểm Toán Viên

Kiểm toán Báo cáo tài chính, phụ trách nhóm kiểm toán, hướng dẫn trợ lý kiểm toán, làm việc trực tiếp với khách hàng.