Đăng nhập |
Kế toán tổng hợp

Thực hiện dịch vụ ghi sổ kế toán cho khách hàng

Sinh viên thực tập

Thực tập kế toán

Kế toán tổng hợp/Trợ lý kiểm toán

Thực hiện ghi sổ kế toán, đăng ký các thủ tục khác cho khách hàng
Tham gia thực hiện kiểm toán tại văn phòng khách hàng

Kế toán tổng hợp / Trợ lý kiểm toán

Đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

Cần tuyển nhân viên Kế toán đảm nhiệm công tác dịch vụ kế toán.