Đăng nhập |
Trợ lý KTV

Công việc thích hợp cho những bạn trẻ năng động tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán kiểm toán. Quyền lợi thỏa đáng.
Cơ hội giao tiếp với khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau. Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Rèn luyện khả năng làm việc chuyên nghiệp.